survive

Seed of Hope | 7:08 AM |
survive  แปลว่า  อยู่รอด รอดชีวิตอยู่ มีชีวิตต่อไป

ประโยคตัวอย่าง

He has to struggle hard just to survive.
เขาต้องดิ้นรนอย่างหนักเพียงเพื่อจะเอาตัวให้รอด

You have to be brave to survive in this tough world.
เธอต้องกล้าหาญเพื่อมีชีวิตรอดในโลกที่ยากลำบากนี้

He has a strong will to survive.
เขามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะมีชีวิตรอด

I can't survive on such a small income.
ฉันเอาตัวไม่รอดแน่กับรายได้น้อยนิดอย่างนั้น

Luckily, the man received treatment and survived.
โชคดีนะ ที่ชายคนนั้นได้รับการรักษาและมีชีวิตรอด

caretaker

Seed of Hope | 5:14 AM |
caretaker  แปลว่า ที่เข้ามาดูแลชั่วคราว (รักษาการ) คนดูแล ภารโรง คนเฝ้าบ้าน สัปเหร่อ

ประโยคตัวอย่าง

He is also your caretaker.
เขายังเป็นผู้ดูแลคุณด้วย

I was his caretaker, nothing more.
ฉันเคยเป็นผู้ดูแลเขามาก่อน ไม่มีอะไรมากกว่านี้

He is the caretaker at the cemetery.
เขาเป็นสัปเหร่อประจำสุสานนี้

This primary school caretaker is being paid 7000 baht a month.
ภารโรงที่โรงเรียนประถมแห่งนี้ได้รับเงินเดือน 7000 บาท

The elections will be held under the caretaker government.
การเลือกตั้งจะจัดขึ้นภายใต้รัฐบาลรักษาการ


deep

Seed of Hope | 5:00 AM |
deep แปลว่า ลึก ลึกซึ้ง ลึกลงไป ต่ำลงไป

ประโยคตัวอย่าง

His legs sink deep into the mud.
ขาของเขาจมลึกลงไปในโคลน

She lives deep in the valley.
เธออยู่ลึกลงไปในหุบเขา

Take a deep breath!
หายใจลึกๆ นะ

He is in a state of deep depression.
เขาอยู่ในภาวะซึมเศร้าลึก

The river is just three meters deep at this point.
แม่น้ำนี้ลึกแค่สามเมตรตรงจุดนี้

To my deep regret I cannot accept your invitation.
ดิฉันเสียใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ ที่ไม่สามารถตอบรับคำเชิญของคุณได้*ดาวน์โหลดฟรี ประโยคภาษาอังกฤษนับพันประโยค*

afraid

Seed of Hope | 5:30 PM |
afraid แปลว่า กลัว หวาดกลัว เกรงว่า

ประโยคตัวอย่าง

I'm afraid I cannot help you in this matter.
ฉันเกรงว่าจะไม่สามารถช่วยคุณได้ในเรื่องนี้

I'm afraid I disagree with you.
ผมเกรงว่าผมคงไม่เห็นด้วยกับคุณ

I'm afraid the rumor may be true.
ฉันเกรงว่าข่าวลืออาจเป็นจริง

I'm afraid it'll take a little more time.
ฉันเกรงว่าอาจต้องใช้เวลาอีกสักหน่อย

Don't be afraid. There's nothing to be afraid of.
อย่ากลัวเลย ไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลย

He was afraid of being scolded.
เขากลัวว่าจะถูกดุ


*ดาวน์โหลดฟรี ประโยคภาษาอังกฤษนับพันประโยค*

seduce

Seed of Hope | 5:00 AM |
seduce  แปลว่า ชักนำหรือล่อลวงไปในทางที่ผิด/ออกนอกลู่นอกทาง ชักนำหรือล่อลวงให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย

ประโยคตัวอย่าง

She seduces men with her charm.
เธอหลอกล่อผู้ชายด้วยเสน่ห์ของเธอ

He's a master at seducing women.
เขาเก่งกาจในด้านล่อลวงสาว

He tried to seduce you, didn't he?
เขาพยายามล่อลวงเธอหรือเปล่า?

She can seduce any man she wants.
เธอสามรถหลอกล่อผู้ชายคนไหนก็ได้ที่เธอต้องการ

She was seduced by his sweet words.
เธอถูกล่อลวงด้วยคำหวานของเขา


*ดาวน์โหลดฟรี ประโยคภาษาอังกฤษนับพันประโยค*

no way

Seed of Hope | 5:00 AM |
no way แปลว่า ไม่มีทาง ทำไม่ได้

ประโยคตัวอย่าง

There's no way I can do all that work alone.
ไม่มีทางที่ฉันจะทำงานนั้นได้คนเดียว

There is no way of predicting who will win.
ไม่สามารถเดาได้เลยว่าใครจะชนะ

They are in no way similar.
พวกเขาไม่มีอะไรเหมือนกันเลย

There is no way I can forgive this.
ไม่มีทางที่ฉันจะให้อภัยในเรื่องนี้ได้

There is no way to mend our troubled relationship.
ไม่มีทางที่จะแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ของเรา

There is no way he didn't know that.
ไม่มีทางที่เขาจะไม่ทราบ (เขารู้แน่นอน)


*ดาวน์โหลดฟรี ประโยคภาษาอังกฤษนับพันประโยค*


mean

Seed of Hope | 5:00 AM |
mean แปลว่า  (v.) ตั้งใจ หมายความ ความหมาย  (adj.) ใจร้าย ขี้เหนียว เห็นแก่ตัว

ประโยคตัวอย่าง

I mean what I say.
ฉันหมายความตามที่พูดนั่นแหล่ะ

You don't mean to say so!
คุณไม่ได้หมายความตามที่พูดอย่างนั้น

He is the one I mean.
เขาคือคนที่ฉันหมายถึง

What do you mean to say?
คุณตั้งใจจะพูดอะไร

You surely don't mean to be cruel.
แน่นอนเธอไม่ได้ตั้งใจที่จะใจร้าย

Don't you see what I mean?
เธอไม่เข้าใจที่ฉันพูดเหรอ?

Don't be so mean to your little brother.
อย่าใจร้ายกับน้องชายของเธอนักเลย*ดาวน์โหลดฟรี ประโยคภาษาอังกฤษนับพันประโยค*

release

Seed of Hope | 5:00 AM |
release  แปลว่า  ปล่อย ปลดปล่อย ทำให้เป็นที่รู้จัก นำออกฉาย/จำหน่าย ปล่อยออกมา

ประโยคตัวอย่าง

He was released from the army.
เขาได้ปลดประจำการจากกองทัพ

The man was released from prison only a month ago.
ชายคนนั้นเพิ่งถูกปล่อยตัวจากคุกแค่หนึ่งเดือนที่ผ่านมา

He was released on bail.
เขาได้รับการประกันตัวออกมา

The film will be released this month.
ภาพยนตร์เรื่องนี้จำนำออกฉายในเดือนนี้

Last year, they released a new album.
เมื่อปีที่แล้วพวกเขาออกอัลบัมใหม่

save

Seed of Hope | 5:00 AM |
save  แปลว่า  ช่วย ช่วยชีวิต ป้องกัน รักษา เก็บสะสม ประหยัด ป้องกัน จัดเก็บ บันทึก

ประโยคตัวอย่าง

I tried to save her with all my strength.
ผมพยายามช่วยเธอด้วยเรี่ยมแรงทั้งหมดที่มี

It was too late to save her life.
มันสายเกินไปที่จะช่วยชีวิตเธอไว้ได้

The dog died while trying to save him.
สุนัขตายขณะที่พยายามจะช่วยเขา

He gave his life to save the others.
เขาสละชีวิตเพื่อช่วยคนอื่นๆ

It's time to act now to save our planet.
ถึงเวลาที่ต้องทำอะไรแล้วในตอนนี้เพื่อรักษาโลกของเราไว้

I want to save my money.
ฉันต้องการเก็บเงินไว้

It would also save electricity and money.
มันยังจะช่วยประหยัดไฟฟ้า และเงินด้วย


spend

Seed of Hope | 1:37 PM |
spend แปลว่า จ่าย จ่ายไป ใช้(เวลา พลังงาน)

ประโยคตัวอย่าง

I have no more money to spend.
ฉันไม่มีเงินที่จะใช้จ่ายเลยสักแดง

She spent so much money on buying clothes.
เธอใช้จ่ายเงินจำนวนมากเพื่อซื้อเสื้อผ้า

He spends each day doing nothing.
เขาใช้เวลาให้หมดไปแต่ละวันโดยไม่ทำอะไรเลย

She spent the day at the beach.
หล่อนใช้เวลาอยู่ที่ชายหาดนั่นทั้งวัน

I spent most of the time sightseeing.
ฉันใช้เวลาส่วนใหญ่เที่ยวดูนั่นนี่ (ทัศนศึกษา)

He spends time with his family on weekends.
เขาใช้เวลาอยู่กับครอบครัวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

I want to spend more time in Japan.
ฉันอยากจะใช้เวลาในประเทศญี่ปุ่นให้มากกว่านี้

How did you spend your weekend?
เธอใช้วันหยุดสุดสัปดาห์อย่างไรบ้าง?

Where do you propose to spend your holiday?
เธอคิดว่าจะไปพักผ่อนวันหยุดที่ไหนเหรอ?